top of page
צמיד עור לגבר תליונים עגולים

צמיד עור לגבר תליונים עגולים

צמיד עור לגבר 
כולל 2 תליוני חריטה לבחירתך

הצמיד מגיע באורך של 23 ס"מ ניתן לקיצור באופן עצמאי

 • Return Policy

  • ביטול עסקה
   41. יובהר ויודגש כי תכשיט/ים אשר נרכש/ו, לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בעבורם בהתאם לסעיפים: 6(א)(2) ו- 6(א)(11) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
   בנוסף, יודגש כי גם תכשיט/ים אשר נרכש/ו אשר מחירו/ם מתחת ל3,000 ₪ עדיין לא ניתן יהיה להחזירו ולבטל את העסקה וזאת בשל העובדה כי כלל התכשיטים הינם מיוצרים בהזמנה אישית ללקוח/ה בהתאם למידות ו/או דרישותיו המיוחדות ולא מדובר במוצרי מדף וזאת בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
   42. בעלת האתר זכאית ורשאית לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה ותוך מתן החזר כספי ללקוח/ה.
   43. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בתוך יומיים (2) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה למעט על מוצרים שנעשה בהם שימוש, פתיחת אריזתם המקורית בהתאם לסעיף: 2(7) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. למרות האמור לעיל התאם לסעיף 6(א)(11) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 עליהם לא תינתן אפשרות לביטול עסקה מרגע קבלתם על ידי הלקוח/ה. ואולם אם בעלת האתר הסכימה לביטול העסקה יוחזרו סכום העסקה בתוספת דמי שמשלוח והכל בתנאי שהתמלאו התנאים כדלקמן:
   43.1. הלקוח הציג הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
   43.2. המוצר הפגום הוחזר לבעלת האתר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שאריזתו נפתחה ונשארה אטומה;
   43.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש ישיר ו/או עקיף בו.
   44. עוד יודגש לא תתאפשר ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח/ה תינתן בהתאם לאמור לעיל בסעיף 41, וזאת בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
   45. למען הסר ספק, מודגש בזה כי במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי והם:
   45.1 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שאיננו באריזתו המקורית.
   45.2 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שכבר נעשה בו שימוש.
   45.3 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שלא הוחזר לבעל האתר.
   45.4 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שנרכש בהתאם לסעיפים: 6(א)(2) ו- 6(א)(11) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 כאמור בסעיף 41 לעיל.

   46. בהחזרה של מוצר ע"פ האמור בסעיפים: 41 ,43 ,45 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול כמו כן תנוכה מסך העסקה עמלת דמי המשלוח אם המוצר נשלח למזמין/ה ושולמו בגינו דמי משלוח.
   47. האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך כגון דמי משלוח בעבור החזרת המוצר, מוטלת על הלקוח/ה בלבד ויודגש כי לא תיתנן אפשרות ללקוח להחזיר את המוצר לבעלת האתר באמצעות דואר ישראל אלא על המזמין להחזירו לבעלת האתר במסירה אישית בלבד ,ויראו את המוצר כמוחזר לידיו של בעלת האתר, אם יהיה בידי המזמין אישור בכתב על כך מבעלת האתר.
   48. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל בניכוי דמי ביטול, ולרבות דמי משלוח והכל לפי העניין.
   49. בנוסף לדמי הביטול כמצוין לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח/ה שביטל/ה עסקה באשראי וכו' עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעל האתר ע"י חברת האשראי.
   50. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. ולסעיפים 6(א)(2) ו- 6(א)(11) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 • Delivery Policy

  אספקה ומשלוח
  1. אספקת תכשיט ללקוח עד 10 ימי עסקים תמיד משתדלים לפני .למקרים דחופים יש לפנות לשירות הלקוחות לזירוז הזמנה
  1.1. איסוף עצמי בתיאום מראש מגדרה .ואו משלוח עם שליח עד הבית לכל חלקי הארץ 49 שח


  , בכפוף לתיאום מראש עם בעלת האתר וזאת תוך 10 ימי עסקים מעת סיום הטיפול וייצור המוצר; או
  1.2. משלוח באמצעות חברת שליחויות בכל הארץ תוך 10 ימי עסקים מעת סיום הטיפול וייצור המוצר (למעט יישובים מעבר לקו הירוק ו/או שחברת השליחויות תתנגד לשלוח אליהם את המוצרים וזאת על פי סד הזמנים אליה מתחייבת חברת השליחויות ואין בעלת האתר אחראית לעיכובים וסד הזמנים שלה. כמו כן, יש לציין כי המשלוח הינו בתוספת תשלום של 49 ₪ בהתאם לסעיף 27 לעיל; לאחר ביצוע המשלוח י/תקבל הלקוח/ה את מספר המעקב של המשלוח באמצעותו תוכל/י לעקוב אחרי אספקת החבילה. לעניין זה יצוין ואף יודגש כי שינוע המוצר, מועד קבלתו וכל האחריות לעניינים אלו בהמשך לאמור לעיל הינם תחת אחריותה של חברת המשלוחים ובהתאם למדיניותה ואין לבעלת האתר כל אחריות בעניין זה כלפי הלקוח/ה.
  2. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה הינם חובה, ויודגש כי אי מסירת פרטים בשלמותם וכתיקונם עלולים שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה ליעדה.
  3. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה.
  4. אם בהזמנה יירשמו פרטי זיהוי שגויים, או בלתי מדויקים להלן פרטים מוטעים לא ניתן להבטיח שהמוצר/ים יגיעו למזמין/ה. במקרה שהמוצר/ים יחזר/ו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שנרשמו בהזמנה או בשל אי-איסוף של המשלוח, י/תחויב המזמין/ה בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים בגוף ההזמנה.
  5. אם המשתמש/ת ציין בהזמנה כתובת עסקית עליו/ה לציין את שם העסק או את שם את שם החברה ליד שם המזמין/ה.
  6. המוצרים נשלחים באמצעות האפשרויות שפורטו מעלה כגון: איסוף עצמי, חברת שליחויות ולכן מעת העברת ההזמנה למשלוח המשלוח יגיע ללקוח או לנמען או למקבל עד 3 ימי עסקים מהיום שבו הועברה ההזמנה למשלוח והכל לפי סוג המשלוח שנבחר על ידי הלקוח/ה.
  7. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים של חברת השליחויות, פעולות איבה, סגרים של המשק, מגפות ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו/ה של הלקוח/ה.
  רישום פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

PriceFrom ₪299.00
bottom of page